Home

Inden der flyves

OY-GVD skal være booket i bookingsystemet. De enkelte anpartshavere har råderet over ugerne på skift, jf. kalenderen. I den pågældende uge, har den enkelte ejer retten til at afvise andre ejere og lejere, efter eget skøn. Der er dog en generel interesse for foreningen, om at få flyet ud og flyve så meget som muligt, så normalt vil man lade andre flyve, når man ikke selv benytter flyet.

Uger kan byttes, osv. Ønsker man at benytte flyet til en lokaltur, og kan man ikke få fat i den ansvarlige for ugen, så er det tilladt på dagen, at tage en lokaltur.